1. června - 1.561. Výprava
Podrobnosti rodičům mailem!

5. června – 1.562. Schůzka
Zahájení, bodování, četba kroniky, vyhodnocení výpravy, četba knihy Winnetou, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení

7.- 9. června – Výprava na tábořiště
Příprava tábořiště na letní skautský tábor. Pomoc rodičů důležitá!

12. června – 1.563. Schůzka
Zahájení, bodování, četba kroniky, příprava na letní tábor, četba knihy Winnetou, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení.

14. června – Klubový pátek

19. června – 1.564. Schůzka
Zahájení, bodování, četba kroniky, příprava na letní tábor, četba knihy Winnetou, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení.

26. června – 1. 565. Schůzka
Zahájení, bodování, četba kroniky, příprava na letní tábor četba knihy Winnetou, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení.

28. června – Klubový pátek

Nezapomeňte na zaslání průměru školních známek za měsíc. Nejpozději poslední pátek v měsíci do 17:00 h.!

 

Nezapomeň, vítězí ti nejlepší!