2. května – 396. Schůzka

Zahájení, bodování, četba kroniky, vyhodnocení měsíční činnosti duben, četba knihy Winnetou, udělení kartiček, Bobříkovské dovednosti,  sport, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení.

3. května – Klubový pátek

9. května – 397. Schůzka

Zahájení schůzky, bodování, četba kroniky, četba knihy Winnetou , Bobříkovské dovednosti, sport, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení.

16. května – 398. Schůzka

Zahájení schůzky, bodování, četba kroniky, četba knihy Winnetou , Bobříkovské dovednosti, příprava na výpravu – setkání s Tygříky, sport, hry, zpěv,  úklid a vyhodnocení.

23. května – 399. Schůzka

Zahájení schůzky, bodování, četba kroniky, četba knihy Winnetou, Bobříkovské dovednosti, sport, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení.

25. května – 400. akce – Výprava s Tygříky

Podrobnosti emailem rodičům!

30. května – 401. Schůzka

Zahájení schůzky, bodování, četba kroniky, vyhodnocení akce – Setkání s Tygříky, četba knihy Winnetou, Bobříkovské dovednosti, sport, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení

U nás se nenudíme, u nás bobříkujeme!