1. června – 398. akce – Výprava
Více podrobností mailem rodičům

6. června – 399. Schůzka
Zahájení schůzky, bodování, četba kroniky, vyhodnocení výpravy, četba knihy Winnetou , Bobříkovské dovednosti, sport, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení.

13. června – 400. Schůzka
Zahájení schůzky, bodování, četba kroniky, četba knihy Winnetou, Bobříkovské dovednosti, sport, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení.

14. června – Klubový pátek

20. června – 401. Schůzka
Zahájení schůzky, bodování, četba kroniky, četba knihy Winnetou, Bobříkovské dovednosti, sport, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení.

27. června – 401. Schůzka
Zahájení schůzky, bodování, četba kroniky, četba knihy Winnetou, Bobříkovské dovednosti, sport, hry, zpěv, úklid a vyhodnocení

Nezapomeňte na zaslání průměru školních známek za měsíc. Nejpozději poslední pátek v měsíci do 17:00 h.!

U nás se nenudíme, u nás bobříkujeme!