z obsahu: Speciální vydání k oslavě 80. tých narozenin Ivana Vápenky


Ivana si vážíme jako velkého znalce historie Rychlých šípů, ale i jako velikého podporovatele našeho oddílu. Pro připomínku vydáváme tento speciální zpravodaj v nákladu 30 kusů