z obsahu: plán činnosti, info ke schůzkám, táborový jídelníček, něco o našem letním tábořišti