z obsahu: tradičně plán činnosti na květen jak pro Bobříky tak pro Vlčata, kalkulace na nákup indiánského

tee pee, naše výpravy, něco málo o Pražském povstání....