z obsahu: Tento zpravodaj má pouhých 96 stránek. Opět v něm naleznete článek od Ivana Vápenky

- Foglarovská etapa mého života, informace o našich schůzkách a plán činnosti