obsah: plán činnosti na měsíc, něco málo o svátku skautů 24/4, informace o schůzkách, plavbách,

takže jako vždy je náš majákl nabitý informacemi