v dubnovém čísle najdete opět plán činnosti pro všechny tři oddíly, ale i od Ivana Vápenky historii kluboven pražské Foglarovy Dvojky

z Pošumavského hlasatele, soutěž s divadlem Sklep - o kom jiném než o Rychlých šípech, fotografie tajemného Širokka v četně komiksu I.V. Širokko stále uníká