z obsahu: hlavní téma - I. Vápenka, - Naši prezidenti II. díl. Opět se děti seznamují s našimi prezidenty,

tentokrát po "Sametové revoluci" a to až po současného prezidenta Petra Pavla, státní znaky, pohlednice a jako vždy "naše věci"