z obsahu: hlavní téma I. Vápenka - Naši prezidenti, speciál týkající se našich prezidentů, jejjich fotografie, známku, ukázka Prezidentské standarty, část věnována T.M. Masarykovi a nechybí i "naše věci"