z obsahu: tradičně jako každý měsíc přehled činnosti, která nás čeká, něco málo o účasti na našich akcích,

ale hlavně první informace o chystaném letním táboře konaného 29/6 až 7/7 2024, ktewrý ponese název Winnetou. Informace se týkají jak rodičů, tak i vás všech skautek a skautů našeho oddílu.