Skauti-S.S.V. (Skaut - Skauti a Skautky Vpřed) vycházejí při své činnosti z původních skautských principů a ideálů dle lorda Roberta Baden-Powella. Současně se však snaží „držet krok s dobou“, rozšiřují si kulturní povědomí i schopnosti ovládat moderní vybavení, které mají možnost využívat. Snaží se o získávání poznatků z historie formou hry a jistě na dobrodružných výpravách vznikají přátelská pouta na celý život. Vše vyžaduje určitou míru disciplíny a zodpovědnosti. Možná je ta pravá chvíle jejich oddíl poznat.

Výše uvedený oddíl založený v sousedních Satalicích, již funguje 25 let a z malých skautů a skautek jsou dnes již skauti dospělí, protože skautem člověk obvykle zůstává navždy.

Současně i kbelský skautský oddíl Junáků dále pokračuje v jejich mnohaleté činnosti a náš skautský oddíl je rád přivítá na našich veřejných akcích. Do spolku Skauti-S.S.V. chodí zejména děti ze Kbel, a tak nás místní historie skautů samozřejmě velmi zajímá.

Náš skautský oddíl je samostatně fungující spolek. Za svůj znak jsme si zvolili červeně olemovaný trojúhelník s červeným nápisem "Vpřed", umístěným na zlaté lilii. Název Vpřed je parafráze titulu poválečného časopisu pro mládež - Vpřed, který byl tehdejší mládeží velmi oblíben a skutečně ji vedl "vpřed".

Tento nepolitický a nezávislý spolek vychází ze zásad světového skautingu stanovených lordem Robertem Baden-Powellem, z myšlenek Ernsta Thompsona Setona a ze zásad zakladatele skautského hnutí u nás - Antonína Benjamina Svojsíka.

V Městské části Praha 19 Kbely působí náš spolek již 5 let. Každý rok pořádáme pro veřejnost mnoho akcí např.: Skautský den (úklid Centrálního parku), Zborovský závod (připomínku na naše legionáře), Kuličkiádu, úklid studánky ve Vinořské oboře, Oslavy vzniku republiky, připomínku Osvobození republiky atd.

Pro veřejnost pořádáme i různé výstavy: Pražské povstání, 17. listopad, Indiánská dioramata, Winnetou náčelník Apačů, 75. výročí Rychlých šípů, Vzpomínka na Operaci Anthropoid, Den válečných veteránů.

Také každoročně iniciujeme vánoční sbírku pro děti z Dětského domova v Dolních Počernicích. Ve vánočním období přivážíme již tradičně do Kbel Betlémské světlo.

Naši městskou část současně reprezentujeme při Vzpomínkové akci v Resslově ulici (Operace Anthropoid), dále v Lidicích, Plzni a zavítali jsme i do Bruselu (kde jsme s oddílem navštívili sídlo NATO)…

1. září 2014 jsme slavnostně otevřeli naši novou skautskou klubovnu umístěnou do srubu v Centrálním kbelském parku.

V současné době má náš spolek 4 dětské oddíly, které jsou dle věku a zájmů rozčleněny na oddíly pěší a vodní. Aktuální počet dětí je 56.

Pravidelné schůzky:
úterý - 15:00 - 17:00 Vodní skauti
středa - 15:00 - 17:00 ml. Pěší vlčata (7 - 10 let)
středa - 17:00 - 19:00 Skauti (10 - 15 let)
čtvrtek - 15:00 - 17:00 Bobříci (přípravka 5 - 6 let)
pátek - 15:00 - 17:00 Klubové pátky

Na příští rok připravujeme akci k 80. výročí skautingu ve Kbelích. Již nyní plánujeme uspořádání důstojné výstavy, vydání Historického almanachu (první vyšel v roce 2011 k 75. výročí - k vidění na našich webových stránkách), pamětní dopisnice, pamětní razítka, vzpomínkové odznaky, atd.

Pokud máte jakýkoli materiál, který se týká skautingu (dokumenty, fotografie, knihy, příručky, krojové součástky, odznaky…), máme veliký zájem!

O našich plánech, akcích, výpravách atd., se můžete více dočíst na našich webových stránkách: www.skaut-ssv.cz

Veliké poděkování patří zastupitelům UMČ Praha 19, kteří naše oddíly podporují a pomáhají nám ze všech sil. Za podporu také děkujeme SDH Kbely. Naše oddíly by se jistě neobešly, ani bez podpory obětavých rodičů. Všem jmenovaným patří veliký dík. Pokud vás naše činnost zaujala, srdečně vás zveme do svých řad.

Se skautským pozdravem, Kamil Podlaha