Tyto peníze můžeš získat např. na klubových brigádách, lístečky za výpravy, pěkné zápisy schůzek ve svém deníku, dobré bodování, pěknou KPZ (minimálně 30 věcí), pochvala ve škole, atd.

1 piratovka      5 piratovka       10 piratovka       20 piratovka

 

50 piratovka       100 piratovka       200 piratovka

 

500 piratovka       1000 piratovka

 

Za co si můžeme tyto přístavní peníze například vydělat?

1. Pěkný zápis do deníku (hodnotí se 1x za měsíc)        1 Pirátovka
2. Pěkný zápis do kroniky (hodnotí se 1x za měsíc)    2
3. Pochvala ve škole (hodnotí se 1x za měsíc)   10
4. Pomoc doma rodičům (min. 5 prací za týden)    5
5. KPZ (nejméně 25 věcí - do kapsy u košile)    1
6. Účast na 5 brigádách (hodnotí se 1x za měsíc)   10
7. Úklid klubovny (zametení)    5
8. Zametení WC    2
9. Utření prachu (klubovna)    5
10. Utření prachu (schodiště)    3

Za Pirátovky si můžeš nakoupit prakticky cokoliv co potřebuje člen našeho oddílu. Jedná se například o uniformu, batoh, ešus atd.


Výběr z nabídky:

Polní láhev U.S. s pitítkem         500 Pirátovek
Batoh Commandos   4.000
Polní čepice     320
Krojové nášivky     140
Slavnostní košile     500

...atd. Nabídka je opravdu veliká. Na požádání je k dispozici u kapitána oddílu.

Jednou za měsíc (vyhodnocení měsíční činnosti – poslední schůzka v měsíci) přinese každý člen měsíční průměr svých známek podepsán rodiči!

Pochvala         100 bodů
Poznámka   -200 bodů
     
Průměr známek    
do 1,49   1.000 bodů
1,5 - 2,49     500 bodů
2,5 - 3,49     100 bodů
3,5 - 4,49    -500 bodů
4,5 a vyšší   -1000 bodů

 

 

 

 

 

 

 

Za každých - 500 bodů (nebo pokuty 50 Pirátovek) obdrží majitel Černého Petra (může si odpracovat v měsíci, ve kterém tuto ovci získal). Může se též vykoupit 100 Pirátovkami.

Pokuty, aneb jak lehce přijdeš o drahocenné Pirátovky!

Pozdní příchod na akci, nepřipravenost na schůzku (deník, KPZ, stezka, nesplnění úkolu atd.)         5 Pirátovek
Vyrušování, skákání do řeči, křik    10 Pirátovek
Sprostá mluva, lhaní, podvádění    50 Pirátovek
Ubližování, surové jednání, týrání, šikanování   100 PirátovekČerného Petra můžeš také získat za neomluvenou akci (schůzka, výprava, závody, aj.). Žijeme v moderní době a tak se nezapomeň včas omluvit. Existují přeci již mobilní telefony.

Pokud někdo získá 3 Černho Petra, něco to o něm říká a o takového člena nestojíme a z oddílu je vyloučen.