Vontovka 1         Vontovka 5          Vontovka 10          Vontovka 10

 

Vontovka 50            Vontovka 100             Vontovka 200

 

Vontovka 500            Vontovka 1000

 

Za co si můžeme tyto oddílové peníze například vydělat?

1. Pěkný zápis do deníku (hodnotí se 1x za měsíc)            1 Vont
2. Pěkný zápis do kroniky (hodnotí se 1x za měsíc)    2
3. Pochvala ve škole (hodnotí se 1x za měsíc)   10
4. Pomoc doma rodičům (min. 5 prací za týden)    5
5. KPZ (nejméně 25 věcí - do kapsy u košile)    1
6. Účast na 5 brigádách (hodnotí se 1x za měsíc)   10
7. Úklid klubovny (zametení)    5
8. Zametení WC    2
9. Utření prachu (klubovna)    5
10. Utření prachu (schodiště)    3


Za Vonty si můžeš nakoupit prakticky cokoliv co potřebuje člen našeho oddílu. Jedná se například o uniformu, batoh, ešus atd.

Výběr z nabídky:

Polní láhev U.S. s pitítkem              500 Vontů
Batoh Commandos   4.000
Polní čepice      320
Krojové nášivky      140
Slavnostní košile      500

...atd. Nabídka je opravdu veliká. Na požádání je k dispozici u vůdce oddílu.

Jednou za měsíc (vyhodnocení měsíční činnosti – poslední schůzka v měsíci) přinese každý člen měsíční průměr svých známek podepsán rodiči!

Pochvala             100 bodů
Poznámka   -200 bodů
     
Průměr známek    
do 1,49   1.000 bodů
1,5 - 2,49     500 bodů
2,5 - 3,49     100 bodů
3,5 - 4,49    -500 bodů
4,5 a vyšší   -1000 bodů

 

 

 

 

 

 

 

Za každých - 500 bodů (nebo pokuty 50 Vontů) obdrží majitel Černou ovci (může si odpracovat v měsíci, ve kterém tuto ovci získal). Může se též vykoupit 100 Vonty.

Pokuty, aneb jak lehce přijdeš o drahocenné Vonty!

Pozdní příchod na akci, nepřipravenost na schůzku (deník, KPZ, stezka, nesplnění úkolu atd.)

          5 Vontů
Vyrušování, skákání do řeči, křik   10 Vontů
Sprostá mluva, lhaní, podvádění   50 Vontů
Ubližování, surové jednání, týrání, šikanování   100 Vontů


Černou ovci
 můžeš také získat za neomluvenou akci (schůzka, výprava, závody, aj.). Žijeme v moderní době a tak se nezapomeň včas omluvit. Existují přeci již mobilní telefony.

Pokud někdo získá 3 Černé ovce, něco to o něm říká a o takového člena nestojíme a z oddílu je vyloučen.