Skautský rok je podobně jako školní rok vždy zahájen prvním zářím. Před námi leží mnoho úkolů a práce, ale v oddíle je děláme s radostí a baví nás. Těšit se můžeme také na spoustu dobrodružství a nezapomenutelných zážitků, které vyvrcholí velkým letním táborem,

který letos bude ve znamení Indiánů. Legendární Dvojka zahajovala kdysi skautský rok symbolicky zaseknutou sekerou do špalku, což symbolizovalo - práce je započata. "Zatínáme" ji i my a pokud ty ať už jsi děvče nebo chlapec a chceš zažít mnoho dobrodružných výprav, najít spoustu kamarádů, příjď se na nás podívat a vem i své kamarády. Nebudete litovat...Ohledem na to, že začínáme rok ve znamení Indiánů a Winnetua, končíme slovem howhg